THÔNG TIN TUYỂN DỤNG THÁNG 7 - 2019
1. Nhân viên Kinh doanh (05KD/HN, HCM)
2. Nhân viên Giám sát bán hàng (05GSBH/HN, HCM)

Chi tiết
THÔNG TIN TUYỂN DỤNG THÁNG 6 - 2019
1. Nhân viên Kinh doanh (05KD/HN, HCM)
2. Nhân viên xuất nhập khẩu (05XNK/HN)
Chi tiết
Thông tin tuyển dụng tháng 5/2019
Do yêu cầu mở rộng và phát triển, chúng tôi đang tìm kiếm những ứng viên tiềm năng, có phẩm chất tốt. Chi tiết
Thông tin tuyển dụng tháng 4/2019
Do yêu cầu mở rộng và phát triển, chúng tôi đang tìm kiếm những ứng viên tiềm năng, có phẩm chất tốt Chi tiết
Thông tin tuyển dụng tháng 1/2019
Do yêu cầu mở rộng và phát triển, chúng tôi đang tìm kiếm những ứng viên tiềm năng, có phẩm chất tốt Chi tiết
Thông tin tuyển dụng tháng 10/2018
Do yêu cầu mở rộng và phát triển, chúng tôi đang tìm kiếm những ứng viên tiềm năng, có phẩm chất tốt cho các vị trí sau: Chi tiết